Kontakt

I-BS.pl sp. z o.o.

Centrala:
ul. Solidarności 2A, 37-450 Stalowa Wola

 

Oddziały:
ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg
ul. Lwowska 39, 35-301 Rzeszów

Kontakt:
tel:15 649 20 63
15 649 20 64
15 649 20 65
15 649 20 66 

tel/fax: 15 642 51 99
email:   biuro@i-bs.pl, eboinfo@i-bs.pl, dh@i-bs.pl
www:   http://www.i-bs.pl, http://www.ibsenergia.pl
Dane firmy:
NIP:       867-215-01-41
Regon: 180241681
KRS:      0000286395
Wpisano do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 132.100 zł wpłacony w całości

Dodaj komentarz